Thông Tin Thanh Toán

Hoặc chuyển khoản vào tài khoản CEO Nguyễn Minh Đức

Ngân hàng: Techcombank

Số tài khoản: 19035704764021

Chủ tài khoản: Nguyễn Minh Đức

Chi nhánh: Gia định

Ngân hàng: Vietcombank

Số tài khoản: 0531000280056

Chủ tài khoản: Nguyễn Minh Đức

Chi nhánh: Bình Thạnh

Ngân hàng: Á Châu ACB

Số tài khoản: 132667059

Chủ tài khoản: Nguyễn Minh Đức

Chi nhánh: Hàng Xanh